ZERBITZUAK

Abogado laboral en Donostia-San Sebastián

Lan zuzenbidea

 • Administrazio-prozedurak (Gizarte Segurantza, ezintasuna, kontingentzia, etab.)
 • Eskubide erreklamazioa
 • Zenbatekoaren erreklamazioa
 • Kaleratzea
 • Lan-baldintzak aldatzea
 • Diziplina-prozedurak
 • Hitzarmen kolektiboak
 • Prozesu judizialak
 • ERE - ERTE
Abogado de familia en Donostia-San Sebastián

Familia zuzenbidea

 • Dibortzioak, elkarrekin adostuta
 • Banaketak
 • Izatezko bikoteak
 • Ezkontzaren ondasun-eraentza eratu eta likidatzea
 • Adopzioak
 • Gurasoen eta seme-alaben arteko neurriak
 • Neurriak aldatzea
 • Pentsioen erreklamazioa
Abogado de sucesiones en Donostia-San Sebastián

Oinordetza zuzenbidea

 • Testamentuak idaztea
 • Azken borondateko egintzak
 • Jaraunsleen deklarazioa
 • Testamentuak
 • Jaraunspenen banaketa judiziala
 • Jaraunspenak onartzea
Abogado civil en Donostia-San Sebastián

Zuzenbide zibila

 • Zenbatekoaren erreklamazioa
 • Jabekideen erkidegoa
 • Jabetza horizontala
 • Kontratuak idazkera
 • Zorren kudeaketa
 • Kontratuko eta kontratuz kanpoko erantzukizun zibila
 • Gauza arrunten zatiketa
Abogado de mediación en Donostia-San Sebastián

Bitartekaritza

 • Arlo zibileko eta merkataritza-arloko bitartekaritza-prozedura
 • Bitartekaritza judizioz kanpoko prozedura bat da, eta helburua da alderdiek, beren kabuz, denontzat egokia den akordio bat lortzea
 • Guk bitartekari lanak egingo ditugu akordioa errazteko
 • Zatiak gidatuko ditugu
Abogado deportivo en Donostia-San Sebastián

Kirol zuzenbidea

 • Klub, elkarte, federazio eta abarren eraketa eta aholkularitza.
 • Diziplina-prozeduretan eta zehapen-espedienteetan defendatzea
 • Kategoriak eta hauteskunde-, diziplina- eta lehiaketa-erregelamenduak egitea
 • Jurisdikzio- eta arbitraje-prozeduretan esku hartzea
 • Erantzukizun zibila eta arriskuen estaldura kirol-ekitaldietan
 • Arau-proiektuak egitea
 • Kirol-instalazioak kudeatzeko eta ustiatzeko kontratuak
 • Esponsorizazio-kontratuak, merchandising-ak, eskualdaketa-kontratuak, irudi-eskubideen lagapenak eta abar idaztea eta berrikustea
 • Kirolarientzako aholkularitza zuzenbide pribatuko gaietan
Abogado en el País Vasco y Navarra

Beste zerbitzu batzuk

 • Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Foru Erkidegoko barruti judizial guztietan jarduten dugu