Inicio » Zerbitzuak

Zerbitzuak

Prozedura administratiboak (Segurtasun Soziala, ezgaitasuna, gertakizun erabakia, alta-aurkaratzea)

Eskubide-kexa

Kantitate-kexa

Kaleratzea

Lan-egoera-aldaketa

Diziplinazko prozedurak

Hitzarmen kolektiboak

Epailearen Prozesuak

Elkarrekiko akordioko dibortzioak

Auzi-Dibortzioak

Banantzeak

Berdinak eginda

Ezkontzako erregimen ekonomikoko osaketa kitapena

Adopzioak

Neurri paternofilialesak

Neurri-aldaketa

Pentsio-kexa

Testamentu-erredakzioa

Azken borondateko egintzak

Oinordeko-adierazpena

Testamentu-gauzatzeak

Jaraunspenetako Epailearen Zatiketa

Jaraunspen-onarpena

Kantitate-kexa

Jabe-komunitatea

Jabetza horizontala

Kontratu-erredakzioa

Zor-kudeaketa

Kontratuzko eta estrakontratuzko erantzukizun zibila

Gauza ohikoko zatiketa

Zibila eta merkataritza materiako bitartekaritza prozedura

Bitartekaritza epaiz kanpoko prozedura da parteak irits daitezela tratatzen denean, ba berrak, guztietarako gogobeteko akordiora

Guk akordio hori errazten dugu. Parteak gidatzen ditugu

Arduratzen gara Euskadiko eta Foru Erkidego Nafarraren Autonomia-Erkidegoaren barruti judizial guztietan